نوزادان بی گناه مورمون با نظارت جوردی و مامان بزرگان در معرض خطر بودند

05:06
437

بررسی سوالات مورمون بی گناه با نظارت بزرگترها خطرناک بود! جوردی و مامان این نوزادان جوان زیبا واقعاً دوست دارند جامعه خود را خوشحال کنند!