تقدیر در دهان سیکس جوردی شلخته ام

05:20
511

خروس مکیدن برای دهان من از تقدیر. من کاملاً عاشق تقدیر هستم. من نمی سیکس جوردی گویم نه به تقدیر