جنیس گریفیت پیت اسکیتر عاشق جوردی از کون گرفتن بی بی سی است

07:37
2548

ایزیا بعد از یک روز خشن در محل کار ، جوردی از کون از عزیزم پشیمان می شود و از قدرت خروس سیاه بزرگ خود استفاده می کند تا او را دوباره خوشحال کند!