بیب سکی جوردی در چکمه سوار یک طناب خشمگین در خارج از منزل است

06:06
520

شلخته شلخته با الاغ بزرگ در حالی که او سخت در حال حفاری سکی جوردی است ناله می کند.